• page_banner

AHD – 1080ADAS

AHD - 1080ADAS

  • 1080P ความละเอียดสูงเต็มรูปแบบ
  • ไฟกระแสตรง: 9-16V
  • อุณหภูมิในการทำงาน: -20ºC ~ +70ºC
  • SOI GC2053 เซ็นเซอร์ภาพ CMOS
  • รับรู้ด้วยระบบ VT-7 AHD ตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยบนท้องถนนให้ผู้ขับขี่ตรวจพบอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในเวลาอันสั้นและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร
  • สอบเทียบง่ายด้วยระบบ VT-7 AHD