• page_banner

เอเอชดี – 720DMS

เอเอชดี - 720DMS

  • ความละเอียดสูง 720P
  • ไฟกระแสตรง: 9-16V
  • ทำมุม 60 องศาโดยไม่บิดเบี้ยว
  • SOI GC1054 เซ็นเซอร์ภาพ CMOS
  • รับรู้ด้วยระบบ VT-7 AHD ตรวจจับและแจ้งเตือนพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้ขับขี่:
    การตรวจจับความเหนื่อยล้า, การตรวจจับสิ่งรบกวน, การตรวจจับโทรศัพท์, การตรวจจับการสูบบุหรี่, การตรวจจับความผิดปกติของผู้ขับขี่, การยืนยันตัวตนของผู้ขับขี่และการตรวจจับการบดเคี้ยว
  • รองรับ 940 ช่องเดียว